FASHION SHOWS: 19-22 ABRIL 2023 / TRADE SHOW: 21-23 ABRIL 2023 - BARCELONA
El mercat català suposa el 43,6% del total de les exportacions del sector

Els vestits de núvia “made in Spain” triomfen a tot el món

El 10% de les núvies de tot el món tria un vestit dissenyat a Espanya, país on el sector és ja una potència exportadora internacional i manté la fidelitat del seu mercat nacional. Encara que les despeses relacionades amb la celebració d’un casament hagin baixat més del 40% des que va començar la crisi, les núvies espanyoles no renuncien a l’elegància i recorren sobretot a models de firmes nacionals per donar el “sí vull” amb el màxim glamour.

El mercat nacional i la potent partida de les exportacions mantenen la bona salut del sector de la moda nupcial: una de cada 10 núvies de tot el món porta un vestit “made in Spain”. Aquesta dada converteix Espanya en el segon país exportador de vestits nupcials a nivell mundial, darrere de la Xina. Segons les dades ofertes pel Centre d’Informació Tèxtil i de la Confecció, CITYC, durant l’exercici 2013 les exportacions espanyoles relatives només al vestit de núvia han augmentat d’un 13,8% respecte a l’any anterior, assolint més de 436 milions d’euros de facturat . D’aquests, 190 milions d’euros -un 10,4 % més de 2012- corresponen al mercat català, que suposa per si sol el 43,6% del total.

El sector de la moda per a núvia, nuvi i cerimònia és així un dels més actius de l’economia espanyola. De fet, segons un informe distribuït per la consultora Deloitte al maig 2012, aquesta indústria va facturar 1.300 milions d’euros en un any, el 15% del total del sector tèxtil.

D’altra banda, si s’analitza el pes del vestit de núvia dins del sector econòmic relatiu a la celebració de noces, es constata que és el que pateix menys retallades entre totes les despeses d’un enllaç. Segons la Federació d’Usuaris i Consumidors Independents (FUCI) el vestit suposa una despesa no inferior als 500 euros, als quals cal sumar el preu de les sabates, complements, maquillatge, pentinat i ram que incrementen molt un pressupost, que com mínim arriba als 1.500 euros. En canvi, el banquet, el viatge de nuvis i alguns detalls nupcials són els capítols on es produeixen els majors retallades.

Els casaments civils superen les cerimònies religioses
Segons dades ofertes per l’INE, en menys de dues dècades ha tingut lloc una petita revolució en els hàbits dels contraents. Si el 2006 els casaments laics eren el 43% del total, el 2013 van ser el 70%. Segons les previsions, el 2015 els casaments civils suposaran el 73% i les catòliques només el 27%, exactament a l’inrevés que fa 15 anys.

A Espanya el nombre d’enllaços matrimonials, després d’haver registrat caigudes des del 2005, va començar a recuperar-se en 2012, quan 168.835 parelles van contraure matrimoni (un 3,4% més que el 2011). En nombres absoluts, Andalusia és la comunitat autònoma on se celebren més casaments (29.160), seguida per Catalunya (26.509) i per Madrid (24.526).

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest