EDICIÓ 2020

partners i sponsors

coneix tots els partners i sponsors que estaran amb nosaltres en aquesta pròxima edició.

Amb la col·laboració i el suport de

Title Sponsor

Digital Media Partner

Design Partner